Chrysler DAYTONA SHELBY
Основные характеристики Chrysler DAYTONA SHELBY

НаименованиеDAYTONA SHELBY
РСА Код55002280
РСА НаименованиеDAYTONA SHELBY
Страна
КатегорияB